O firmie

Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” jest firmą, która powstała w 2000 roku jako podmiot gospodarczy,
którego celem jest nowoczesne zagospodarowanie odpadów oraz ochrona środowiska człowieka.

Od roku 2000 po dzień dzisiejszy NOWISTA rozwija się i zdobywa zaufanie wielu firm i instytucji. Ten czas pozwolił na zdobycie bogatego doświadczenia w obsłudze zarówno klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Nie byłoby to możliwe
bez uwzględnienia potrzeb i cennych uwag dotychczasowych klientów firmy, ciągłego monitorowania zmian w prawie
oraz stałego podnoszenia jakości oferowanych usług. Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” kładzie szczególny nacisk na prawidłowe udokumentowanie postępowania z odpadami.

Jako partner w biznesie NOWISTA charakteryzuje się stabilnością cenową, solidnością i terminowością w realizacji usługi. Różne sposoby współpracy pozwalają NOWIŚCIE dostosować się do potrzeb klientów.

Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” oferuje bezpieczny transport do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania zarówno odpadów niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.Specjalizujemy się w wywozie do unieszkodliwienia odpadów:
  • medycznych
  • weterynaryjnych
  • farmaceutycznych
  • odczynników chemicznych
  • pokonsumpcyjnych oraz z przygotowania żywności
  • opakowań, również zanieczyszczonych pozostałościami substancji niebezpiecznych
  • wyeksploatowanego sprzętu elektronicznego
  • przemysłu fotograficznego
  • agrochemikaliów
  • makulatury i archiwaliów

Oferujemy stałą współpracę na podstawie umowy dostosowanej do rodzaju i ilości powstających odpadów. Umowa gwarantuje regularny, zgodny z określoną przez klienta częstotliwością wywóz do unieszkodliwienia odpadów. Zapewniamy dostawę oraz możliwość zakupu specjalistycznych opakowań i pojemników do gromadzenia odpadów: medycznych, farmaceutycznych zarówno z działalności aptecznej jak i ze zbiórek przeterminowanych leków od ludności organizowanych przez Urzędy Gmin i Miast.

Każdorazowy odbiór odpadów potwierdzony jest stosownym dokumentem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Współpracujemy ze stacjami przetwarzania oraz największymi i najnowocześniejszymi spalarniami odpadów w Polsce
na podstawie stałych umów.

W gronie naszych klientów są: apteki, hurtownie farmaceutyczne, szpitale, kliniki, laboratoria, sanatoria, indywidualne praktyki lekarskie, domy pomocy społecznej, lecznice dla zwierząt, urzędy miast i gmin, policja, jednostki wojskowe, Poczta Polska, szkoły, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, studia tatuażu, wytwórcy żywności, hodowcy drobiu, restauracje, bary szybkiej obsługi, gospodarstwa rolne, wspólnoty mieszkaniowe oraz osoby prywatne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Pogotowia Sanitarno-Epidemiologicznego „NOWISTA”.

pdf - NIP
pdf - REGON
pdf - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ