Odpady weterynaryjne

Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” jest firmą mającą wieloletnie doświadczenie w ochronie środowiska naturalnego człowieka, oraz w usuwaniu odpadów o właściwościach zakaźnych, toksycznych oraz utylizacji sanitarnej zwłok zwierzęcych.

Obowiązujące przepisy regulują sposób postępowania z odpadami weterynaryjnymi. Zużyte materiały, które mogły ulec zanieczyszczeniu krwią lub wydzielinami, gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach
lub w workach foliowych. Pojemniki i worki z odpadami medycznymi należy przekazywać do unieszkodliwienia (na drodze przekształcenia termicznego) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.


Oferujemy obsługę cykliczną lub interwencyjną.

Odbiór odpadów realizowany jest zawsze w miejscu wskazanym przez klienta.

Oferta współpracy

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej.

Proponujemy zawarcie umowy na wywóz odpadów do unieszkodliwienia. W umowie określacie Państwo częstotliwość wywozu odpadów oraz ilość i objętość dostarczanych na jeden odbiór opakowań do gromadzenia odpadów.

Minimalna częstotliwość wywozu odpadów to jeden raz na cztery tygodnie.

Oferujemy usługę na zasadzie ryczałtu, gdzie wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od ilości i objętości odebranych
do unieszkodliwienia pojemników z odpadami.

Opłata zryczałtowana obejmuje wykonanie takich czynności jak:
  • odbiór i załadunek opakowania z odpadami z Państwa placówki,
  • wydanie nowego opakowania,
  • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
  • specjalistyczny transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów.

Pojemniki do gromadzenia odpadów posiadają atest PZH DZ/07/01.

Oferta opakowań na odpady weterynaryjne

Pojemnik 1l
Pojemnik 1l
Pojemnik 2l
Pojemnik 2l
Pojemnik 5l
Pojemnik 5l
Pojemnik 10l
Pojemnik 10l
Pojemnik 33l
Pojemnik 33l
Worek foliowy 60l
Worek foliowy 60l

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Formularz
Godziny otwarcia:
Jestem zainteresowany:
zakupem opakowań na odpady
zawarciem umowy na wywóz odpadów
proszę o przesłanie oferty
częstotliwością wywozu odpadów:
co tydzień
co 2 tygodnie
co 4 tygodnie

* Pola zaznaczone gwiazdka należy dokładnie wypełnić.