Odpady żywności

Odpady spożywcze również pochodzenia zwierzęcego.

Obowiązek właściwego postępowania z odpadami spoczywa również na przedsiębiorcach zajmujących się produkcją, handlem artykułami spożywczymi a także gastronomią oraz właścicieli ferm drobiu i zakładów produkcji mięs i wędlin.

Obowiązujące przepisy regulują sposób postępowania z odpadami z przygotowania żywności, posiłków
oraz pokonsumpcyjnych jak również w postaci przeterminowanej żywności. Odpady takie gromadzi się w oznakowanych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Pojemniki z odpadami żywności należy przekazywać
do unieszkodliwienia (utylizacji) regularnie wyspecjalizowanemu odbiorcy, posiadającemu odpowiednie zezwolenie.
Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” posiada specjalną ofertę współpracy wywozu do unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych oraz kategorii 3, zapewnia odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów.


Oferta współpracy.

Odpady spożywcze również pochodzenia zwierzęcego.

Proponujemy zawarcie umowy na wywóz odpadów do unieszkodliwienia. W umowie określacie Państwo częstotliwość wywozu odpadów oraz ilość dostarczanych na jeden odbiór opakowań do gromadzenia odpadów.
Minimalna częstotliwość wywozu odpadów to jeden raz na cztery tygodnie.
Oferujemy usługę na zasadzie ryczałtu, gdzie wysokość całkowitej opłaty uzależniona jest od ilości odebranych
do unieszkodliwienia pojemników z odpadami.
Opłata zryczałtowana obejmuje wykonanie takich czynności jak:

  • odbiór i załadunek opakowania z odpadami z Państwa placówki,
  • wydanie nowego opakowania,
  • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
  • specjalistyczny transport odpadów do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów,
  • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów

pojemnik


W przypadku pytań prosimy o kontakt.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Formularz
Godziny otwarcia:
Jestem zainteresowany:
zakupem opakowań na odpady
zawarciem umowy na wywóz odpadów
proszę o przesłanie oferty
częstotliwością wywozu odpadów:
co tydzień
co 2 tygodnie
co 4 tygodnie

* Pola zaznaczone gwiazdka należy dokładnie wypełnić.