Odpady farmaceutyczne - Oferta dla Aptek

     W wyniku prowadzenia działalności, związanej ze sprzedażą detaliczną produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wytwarzacie Państwo w swojej Aptece odpady w postaci przeterminowanych lub wycofanych ze stosowania leków, suplementów diety oraz substancji recepturowych.
Z uwagi na obowiązujące przepisy, właściciele aptek są zobowiązani do regularnego przekazywania wymienionych odpadów do unieszkodliwienia.
Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA” od 2000 roku zajmuję się wywozem do unieszkodliwienia przeterminowanych leków i wyrobów medycznych. Stale monitorując zmiany w przepisach prawa i podnosząc własne kwalifikacje zapewniamy Państwu rzetelną i fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z tym tematem.
Zarówno sposób wykonywania transportu oraz spalarnie, w których dokonuje się unieszkodliwienia tych odpadów podlegają restrykcyjnym przepisom w zakresie ochrony środowiska. Zgodnie z tymi przepisami firmy świadczące takie usługi
mają obowiązek uzyskania stosownej decyzji lub zezwolenia.
Każdy odbiór odpadów do unieszkodliwienia potwierdzony jest Kartą Przekazania Odpadu.


Dzięki wieloletniej współpracy z ponad 8 000 aptek Pogotowie Sanitarno-Epidemiologiczne „NOWISTA”
może zaproponować Państwu wybór jednego z trzech nowoczesnych programów dostosowanych do Państwa indywidualnych potrzeb w zakresie wywozu przeterminowanych leków do unieszkodliwienia.

1. REGULARNY ODBIÓR

Oferujemy usługę polegającą na stałej współpracy z naszą firmą na podstawie umowy, w której klient sam określa stałą, regularną częstotliwość wywozu odpadów. Zryczałtowana opłata za każdy wywóz odpadów jest stała i nie zależy od ilości odebranych odpadów. W cenie usługi zapewniamy wykonanie takich czynności jak:

 • ważenie odpadów na miejscu w aptece,
 • stały, regularny odbiór odpadów z apteki,
 • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
 • potwierdzenie przygotowanych protokołów przekazania produktu leczniczego do utylizacji,
 • załadunek odpadów,
 • specjalistyczny transport do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwienie odpadów w spalarni,
 • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów

Program REGULARNY ODBIÓR pozwala zaplanować koszty związane z unieszkodliwianiem przeterminowanych leków.

Jedna stała zryczałtowana opłata niezależnie od ilości wytworzonych odpadów!

pojemnik

2. DECYDUJESZ

Oferujemy usługę polegającą na stałej współpracy z naszą firmą na podstawie umowy. Klient informuje o potrzebie wywozu odpadów. Po otrzymaniu zlecenia usługa zostanie zrealizowana terminie do 30 dni. W cenie usługi zapewniamy wykonanie takich czynności jak:

 • ważenie odpadów na miejscu w aptece,
 • odbiór odpadów z apteki,
 • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
 • potwierdzenie przygotowanych protokołów przekazania produktu leczniczego do utylizacji,
 • załadunek odpadów,
 • specjalistyczny transport do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwienie odpadów w spalarni,
 • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów.

Program DECYDUJESZ pozwala monitorować na bieżąco ilość powstających odpadów.

3. PRZYPOMNIJ

Usługa ta oferuje stałą współpracę z naszą firmą na podstawie umowy. To my będziemy informowali klienta telefonicznie, że organizujemy zbiórkę przeterminowanych leków w okolicy, ale to klient decyduje czy mamy realizować odbiór leków do unieszkodliwienia w tym terminie.
Usługa ta obejmuje wykonanie takich czynności jak:

 • ważenie odpadów na miejscu w aptece,
 • odbiór odpadów z apteki,
 • wypełnienie Karty Przekazania Odpadu,
 • potwierdzenie przygotowanych protokołów przekazania produktu leczniczego do utylizacji,
 • załadunek odpadów,
 • specjalistyczny transport do miejsca unieszkodliwienia,
 • unieszkodliwienie odpadów w spalarni,
 • odesłanie dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie odpadów.

W programie PRZYPOMNIJ klient ponosi opłatę za ilość przekazanych do unieszkodliwienia odpadów. Całkowity koszt jest iloczynem ilości odebranych odpadów i ceny zł/1kg.
W przypadku odbioru ilości leków mniejszej niż 3 kg pobieramy opłatę minimalną.

Oferujemy Państwu również wywóz do unieszkodliwienia następujących odpadów:

 • środków psychotropowych i odurzających zabezpieczonych przez inspektora farmaceutycznego w oplombowanym opakowaniu zbiorczym, postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • starej dokumentacji aptecznej (recepty, rolki kasowe itp.)
 • wyeksploatowanego i uszkodzonego sprzętu elektronicznego (komputery, ciśnieniomierze, termometry).
W przypadku pytań prosimy o kontakt.

WYPEŁNIJ FORMULARZ
Formularz
Godziny otwarcia:
Jestem zainteresowany:
zakupem opakowań na odpady
zawarciem umowy na wywóz odpadów
proszę o przesłanie oferty
częstotliwością wywozu odpadów:
co miesiąc/-ęcy
w godzinach

* Pola zaznaczone gwiazdka należy dokładnie wypełnić.